OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     2 sierpnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś  po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych.

2. We czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Oddajemy w nim cześć Chrystusowi, który przed swoją męką pragnął umocnić swoich uczniów i ukazał im swoją chwałę. W ten sposób również my możemy być pewni, że zostaliśmy powołani do tej samej chwały z Chrystusem. Od niedzieli trwa tygodniowy odpust w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

3. W I piątek nabożeństwo o powołania misyjne i wynagradzające rano i wieczorem. Wyjazd do chorych z komunią św. od godz. 8.00, okazja do spowiedzi od godz. 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W kaplicy sióstr w Nowodworzu  wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego.

4. Sierpień to w naszym kraju tradycyjnie miesiąc pielgrzymowania na Jasną Górę w Częstochowie. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą, do skorzystania z tej formy rekolekcji w drodze. Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju. Do powstrzymania się od spożywania alkoholu w tym miesiącu jesteśmy zachęcani wszyscy, a nie tylko ci, którzy mają z tym problem.

5. W następną niedzielę składka na cele parafialne w kopertach, zaś na tacę na UP JP II w Krakowie i Tarnowie.

6. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Bartosz Podgórski, s. Krzysztofa i Małgorzaty, ur. w Tuchowie, zam. Nowodworze i Alicja Mol, c. Roberta i Marioli, ur. w Katowicach, zam. Lędziny, zapow. III

Józef Adam Bednarz, s. Józefa i Mari, ur. w Tarnowie, zam. Łękawka i Jadwiga Maria Kurczab, c. śp. Stanisława i Teresy, ur. w Tuchowie, zam. Nowodworze, zapow. II

Grzegorz Trybulec, s. Zygmunta i Haliny, ur. w Tuchowie, zam. Nowodworze i Małgorzata Sitko, c. śp. Władysława i Zofii, ur. w Tarnowie, zam. Skrzyszów, zapow. I

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 4 VIII – św. Jan Vianney, prezbiter;
  • 8 VIII – św. Dominik,  założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów;

9 VIII –  św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein, współpatronka Europy.