Na obszrze naszej parafii w różnych miejscach wybudownych zostało kilka kapliczek i krzyży przydrożnych. Każde to miejsce kryje swoją tajemnicę i historię, z którą warto się zapoznać.  Dziś są to miejsca kulktu, przy których spotykają się parafianie na prywatnej lub wspólnej modlitwie, bądź są to miejsca, które powoli ulegają zapomnieniu.

Zapraszamy do zapoznania się z historią kapliczek i krzyży.

Opracowanie i zebranie materiałów: Wioletta Czapkowicz(parafia Poręba Radlna oraz Jan Kajmowicz - parafia Świebodzin)

 

kapliczka 01

 

 

Na posesji Pani Marii Bryg wśród krzewów wybudowana jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku, którą  okrywa blaszany daszek stanowiący zabezpieczenie przed deszczem. Na postumencie podtrzymującym figurę widnieje  ornament dekoracyjny w formie płaskorzeźby – jest to  zastęp  aniołków. Poniżej widoczna jest adnotacja dotycząca  daty budowy  oraz  fundatorów. Została wybudowana   przez Kacpra i Barbarę Bryg w 1862 r. Z przekazu osób starszych można wnioskować,  iż jest to votum wdzięczności za otrzymane łaski, Błogosławieństwo Boże  a szczególnie za narodziny jedynego potomka- syna Andrzeja.

 

 

 

 

 

kapliczka 02

 

Pomiędzy  Radlną a Porębą Radlną biegnie droga w kierunku Świebodzina i tam  na niebezpiecznie ostrym  zakręcie przy rzeczce  Radlanka przez długie lata stała  drzewiej kapliczka szafkowa, drewniana, z obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. Wybudowanie  kapliczki datuje się na lata między  1900-1910. (nieznany dokładny rok budowy).  Przez długi czas była pod opieką Pani Marii Szymczak. Jednak po jej śmierci uległa zniszczeniu. Z przekazu od  osób starszych wynika, iż została postawiona  na upamiętnienie śmierci osoby staranowanej przez spłoszone konie, lub cudownie ocalonej z tegoż  wypadku. Obecnie jest to trudne do ustalenia z jakiej konkretnej przyczyny została ona wybudowana. Dziś już nie istnieje, ale w pamięci żyjących mieszkańców, ma tam ona swoje miejsce.

 

 

kapliczka 03

 

 

Kapliczka z reprodukcją obrazu Matki Bożej Tuchowskiej znajduje się w ogrodzie P. Anny i Krzysztofa Jania. Całość wymurowana z cegły klinkierowej. Kapliczka szafkowa przeszklona i  oświetlona, pokryta jest gontem. Nad daszkiem widnieje marmurowy krzyż z metalowym wizerunkiem. Została wybudowana w latach 1997-1998 jako wotum wdzięczności za łaskę uzdrowienia z choroby. Fundator kapliczki jest przyjacielem rodziny. Wybudował ją sam wg własnego zamysłu. Obraz Matki Bożej poświecił w Tuchowie. Budowniczy został wyleczony z ciężkiej choroby i w ten sposób chciał się wywdzięczyć M.B. za ten wielki dar zdrowia.

 

 

 

 

sw florian

 

 

W naszej parafii na skwerze św. Floriana jest  figura, która przedstawia  patrona strażaków. Na fundamencie betonowym obłożonym kamieniem umieszczona jest właśnie postać  św. Floriana, która wykonana jest z drewna lipowego. Wokół niej znajdują się cztery kolumny z drzewa sosnowego, podtrzymujące gontowy daszek z pięcioma wieżyczkami. Najwyższa z nich zakończona jest krzyżem. Jest to wotum wdzięczności za szczęśliwe przeprowadzone akcje ratunkowe. W 2012 z okazji 90-lecia powstania Straży Pożarnej w Porębie Radlnej, Wójt Gminy w prezencie ofiarował figurę św. Floriana, która wykonana została przez artystę ludowego w trakcie trwania pleneru rzeźbiarskiego w Szkole Podstawowej w Łękawce. Później zrodził się pomysł aby figura miała znaczące honorowe miejsce. Proboszczowie zgodzili się na zagospodarowanie działki obok stanicy straży pożarnej. Zamysł oddania placu zapoczątkował ks. K. Dudek, a sfinalizował ks. J. Gawle. Projekt kapliczki wykonał projektant Wojciech Ruszel z Zawady.  Obróbkę wykonano w stolarni Kazimierza Ostrowskiego w Łękawce. Nad całością, tj. pomysłem i wykonaniem czuwał Wojciech Hońdo- strażak, sołtys Poręby Radlnej. Duży wkład pracy włożył P. Tomasz  Zaczkiewicz. Kapliczka Została poświecona 20.05.2017 r. przez Kapelana Powiatowych strażaków  ks. Kamila Wróbla.

 

 

kapliczka 7

 

 

W ogrodzie P. Leona i Wandy Gdowskich, na usypanym  z ziemi kopczyku znajduje się kapliczka przedstawiająca postać Matki Bożej Fatimskiej. Figurę MBF w kształcie groty. Całość obłożona jest kamieniem rzecznym i dekoracyjnym, ufundowali ją właściciele posesji. Pierwsza myśl o ufundowaniu figury zrodziła się  podczas I Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasna Górę czyli w 1982 roku. Do sfinalizowania planu doszło w 2016 z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jako podziękowanie za otrzymane łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże. (rocznica małżeńska była bodźcem do działania, aby zrealizować zrodzony kilkanaście lat temu pomysł). Dzisiaj w miejscu tym odbywają się nabożeństwa majowe.

 

 

kapliczka 6

 

 

 Przy posesji Jerzego i Zofii Wrona wybudowana jest figura w kształcie krzyża z wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego. Kolumna składa się z wielu kamiennych bloków, które zostały szlifowane, obrobione w pracowni kamienia  p. Musiała w Tarnowie. Została ufundowana przez gminę Radlna w 1913  Na jednym z bloków kamiennych znajduje się  napis: „Figurkę ufundowała gmina Radlna w 1913r. ”
Z opowiadań ludzi starszych wynika, że figura powstała w miejscu, gdzie prawdopodobnie pozbawiono kogoś życia. Słowa wyryte na jednym z bloków:  „ Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami” mogą być przebłaganiem za ten czyn. Można odczytać jako przebłaganie, ekspiacja. Kapliczka pierwotnie stała na  środku działki, na niewielkim wzniesieniu,. Była ogrodzona dekoracyjnym żeliwnym, metalowym ogrodzeniem. Jednak gdy zaistniała potrzeba wybudowania domu jednorodzinnego została przesunięta na część wschodnią działki.  Przy tej kapliczce do dziś pielęgnuje się kult nabożeństw majówkowych.

 

 

kapliczka 7a

 

W miejscowości Nowodworze, przy głównej drodze prowadzącej z Tarnowa do Tuchowa, na posesji P. Agaty i Jacka Imburskich w ogrodzie wybudowana jest kapliczka a w niej  figura Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Cała konstrukcja wykonana jest z betonu z ostro zakończonym łukiem. Rok  budowy datuje się na rok 2000. Państwo Agata i Jacek Imburscy otrzymali tą figurę MB w dniu swojego ślubu tj. VII 1996r. jako prezent od mamy Pani młodej. Marzeniem P. Marii Bąkowskiej było,  aby M.B. błogosławiła młodej parze i miała zawsze ich  w swojej opiece.


kapliczka 8

 

 

W Nowodworzu,  przy drodze bocznej prowadzącej do przysiólku "Zimna woda" znajdujemy kapliczkę z  figurą  Matki Bożej. Kapliczka została wybudowana na wiosnę 2012r. przez właścicieli posesji Małgorzatę i Henryka Kozioł. Od dawna P Małgorzata  nosiła się z zamiarem wybudowania kapliczki. Z pomocą w potrzebie przyszedł szwagier ofiarując figurę Matki Bożej zakupioną i poświeconą w Częstochowie w latach 70 XX w. Po trzech ciężkich chorobach i po ostatniej udanej operacji P. Małgorzata  już nie chciała dłużej zwlekać  z wybudowaniem kapliczki, to wydarzenie wpłynęło na podjęcie decyzji o jej szybkim wybudowaniu jako votum wdzięczności za dar zdrowia.

 

kapliczka 9

 

 

 

Na ścianie z prawej strony kościoła parafialnego umieszczona jest figura Matki Boskiej Niepokalanie poczętej. Fundatorami tej figury byli Ludwik i Maria Tyrkowie. Obecnie nie jest znana data  tej fundacji. Jednak można przypuszczać, iż zamysł postawienia figury w tym, miejscu jest połączony z budową kościoła gdyż relacje jakie łączyły P. Tyrkę i księcia Sanguszkę, który był fundatorem, kościoła pozwoliły na to, by mógł on poprosić  księcia o możliwość postawienia figury w murach kościoła.
Ludwik Tyrka fundując figurę chciał by Matka Boska patrząc na jego wielkie posiadłości ziemskie, błogosławiła dając obfite plony i chroniła od nieszczęść.

 

kapliczka 10

 

 

W Nowodworzu na posesji Anny i Michała Graniczkowskich, Postawiony jest krzyż z wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego. Z kart historii dowiadujemy się iż, książe Sanguszko był w posiadaniu wielkich obszarów ziemskich, do których potrzebna była spora siła robocza.  W Nowodworzu była hodowla owiec i baranów, która współpracowała z hodowlą koni w Klikowej. Podczas  prac rolnych fornale-pracownicy dworscy jechali na wozie pełnym zboża po nierównej kamienistej drodze. W trakcie tego transportu jeden z nich spadł  z wozu i zginął.  Z opowiadań i przekazów ustnych osób starszych wynika, iż fundatorem tej figury jest książe Sanguszko, który chciał uszanować tragiczną śmierć dobrego pracownika.

 

 

Przy drodze w Porębie Radlnej, przed stanicą straży pożarnej wybudowana jest kapliczka Serca Jezusowego. Ufundował ją Ludwik Tyrka z żoną Marią w 1925 roku. Pan Ludwik Tyrka był wójtem, sołtysem Poręby Radlnej a w późniejszym czasie senatorem III kadencji w II RP w latach: 1930- 1935.

kapliczka 11Dziś trudno ustalić powody, dla których figura została ufundowana. Istnieje kilka wersji. Pierwsza to podziękowanie za Błogosławieństwo Boże, za wszelkie dobro jakie spłynęło na rodzinę Ludwika Tyrki. Druga wersja mówi o tym, że figura z Sercem Jezusowym została ufundowana jako prośba o błogosławieństwo dla rodzin z Poręby Radlnej. Była ustawiona w centrum miejscowości w niezabudowanym terenie, będąc niczyją była dla wszystkich.

W czasach komunistycznych, władze PRL zaczęły konfiskować majątek kościelny i szlachecki. W obawie, aby te ziemie nie trafiły w niepożądane ręce, parafia podjęła decyzję o wyprzedaży ziemi. Teren odwodniono, powoli stawał się zamieszkały. Powstawały nowe budynki mieszkalne, zaczynało się kształtować centrum wsi otaczając kapliczkę Serca Jezusowego czcią i uszanowaniem.

Z kapliczką wiąże się jeszcze jedna historia, która mówi o tym ,iż Straż Pożarna dysponowała kawałkiem ziemi ze starą stodołą jako stanicą strażacką obok Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej. Ksiądz proboszcz Marian Krężel zaoferował parcelę dla OSP z zastrzeżeniem, że kapliczka ma nie tylko na niej stać ale należy o nią dbać. Podczas budowy remizy strażackiej, figurę zabezpieczając obwiązano drutem. W tym czasie w całej Polsce zwalczano symbole chrześcijaństwa, rządzili komuniści dla których wiara była przeszkodą. Przejawu wandalizmu nie ustrzegła się i ta kapliczka. Chcąc by ta figurka spadła i uległa zniszczeniu, z powoli jadącego samochodu ciężarowego pasażer wyciągnął rękę i z premedytacją pociągnął za drut, który zabezpieczał kapliczkę, figurka się wywróciła. Na szczęście, pewnie z woli Bożej ocalała i stoi do dnia dzisiejszego i błogosławi rodzinom z parafii.

 

kapliczka 12W Radlnej na posesji Państwa Czapkowiczów stoi kapliczka, której pierwowzór jest w Bazylice w Rzymie, jest to Pieta, drugim wzorem który posłużył do budowy był obraz MB Bolesnej z Czarnego Potoku.  Rzymską rzeźbę wykonał Michał Anioł, natomiast tą, której fundatorami byli Jan i Zofia Czapkowicz, artysta Jerzy Sacha. Wykonał ją w 1997 roku i w tym samym roku została ona umiejscowiona w ogrodzie przydomowym.  Myśl o wybudowaniu kapliczki zaistniała pod wpływem kultu i modlitwy przez rodzinę do MB Bolesnej. Kult ten zrodził się pod wpływem Sióstr Służebniczek Dębickich, które w owym czasie miały swój dom w przysiółku  nazwanym Granicami (dziś to dom należący do wspólnoty Cenacolo) i tam pracowały. Siostry pewnego roku zachęciły nestora rodziny do odbycia pielgrzymki do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie Wielkiego Tygodnia na uroczystości Misterium Męki Jezusa Chrystusa. Ten jeden wyjazd tak mocno wpłynął na Ojca rodziny, że ten zaczął pielgrzymować już nie sam a z całą rodziną do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby wędrować dróżkami Męki Pańskiej oraz dróżkami Matki Bożej. Pod wpływem modlitwy na dróżkach rodzina poczuła, że musi wybudować kapliczkę dziękczynną za otrzymane łaski jako wotum wdzięczności. Kapliczka ma przedstawiać cierpienie MB oraz złożonego na jej kolanach umęczonego syna Jezusa Chrystusa, czyli pokazuje jak rodzic przeżywa cierpienia swojego dziecka i jak jest oddany dziecku. Tak oto pomysł rodziny został wdrożony w czyn i powstała dziekczynna kapliczka.

Należy wspomnieć, że w pierwszych latach po wybudowaniu kapliczka pełniła funkcję jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała, która w latach 90 XX wieku szła od kaplicy w Świebodzinie (dziś to już kościół parafialny) do kościoła w Porębie Radlnej.

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Oficjalny serwis internetowy parafii Poręba Radlna