chrzestSakrament chrztu udzielany jest w niedzielę podczas Mszy św.  Chrzest należy zgłosić  dwa tygodnie przed wybranym terminem.

Potrzebne dokumenty:
1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
2. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
3. zaświadczenia chrzestnych z parafii potwierdzające, że mogą być chrzestnymi (dotyczy osób spoza naszej parafii).

Czytaj więcej...

Przygotowanie dzieci z klasy II szkoły podstawowej do I Komunii Świętej obejmuje:

  - systematyczny udział w katechezie szkolnej (klasa II szkoły podstawowej)
  - udział w spotkaniach formacyjnych prowadzonych w parafii raz w miesiącu

UWAGI DLA RODZICÓW

1. Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, należy dostarczyć świadectwo chrztu (do końca grudnia)

2. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii św.

Czytaj więcej...

biezmowanieBierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.  Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele. Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Czytaj więcej...

obraczkiNarzeczeni spotkania:
Rozmowa we wtorek od godz. 16-17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. Proboszczem

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele katolickim sakrament małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Potrzebne dokumenty:

Czytaj więcej...

konfesjonalChrześcijanin, który po popełnieniu grzechu, pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia. Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów.

Czytaj więcej...

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim, namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).
Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:
    *      osobiście lub telefonicznie zgłosić do kancelarii lub zakrystii,
    *      zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa czy stała (raz w miesiącu). W przypadku konieczności:
    *      należy zgłosić się do kancelarii lub księdza,
    *      podać dokładne dane chorego (adres, wiek);
    *      w przypadku osoby umierającej należy zaznaczyć, czy jest ona przytomna czy nie.

Czytaj więcej...

pogrzebRodzina powinna zadbać o to, aby chory przyjął sakrament namaszczenia chorych, kiedy jest tego świadomy. W nagłych wypadkach należy wezwać kapłana.

Potrzebne dokumenty:
1. akt zgonu z USC,
2. informacja z cmentarza o terminie pogrzebu,
3. informacja o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.

Czytaj więcej...

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Oficjalny serwis internetowy parafii Poręba Radlna