obraczkiNarzeczeni spotkania:
Rozmowa we wtorek od godz. 16-17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. Proboszczem

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele katolickim sakrament małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Potrzebne dokumenty:

1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy),
3. świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
4. świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. świadectwo zgonu współmałżonka (wdowcy).
6. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
7. dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres),
8. zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące) - niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty sakrament małżeństwa, świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające o spowiedzi.

------------------------------------------------------------------------

Narzeczeni mogą skorzystać z weekendowych nauk dla narzeczonych. Rekolekcje dla Narzeczonych w "Opoce" to program przygotowujący do przyjęcia sakramentu małżeństwa.
Dokładne informacje na stronie: http://www.centrumopoka.pl/a/65

Copyright © 2014. All Rights Reserved. Oficjalny serwis internetowy parafii Poręba Radlna