"Internet jest bez wątpienia nowym «forum» w sensie nadanym temu słowu przez starożytnych Rzymian — jako miejsce otwarte dla szerokiego ogółu obywateli, gdzie podejmowano decyzje dotyczące polityki i interesów oraz wypełniano obowiązki religijne;"(Błogosławiony Jan Paweł II)

Wychodząc do parafian oddajemy dla łączności z parafialną rodziną - stronę internetową parafii. Na stronie będzimy zamieszczać: aktualne intencje Mszy św., ogłoszenia parafialne oraz wiele przydatnych informacji i ogłoszeń dla parafian.
Będziemy też w przyszłości publikować krótkie informacje o wydarzeniach jakie miały miejsce w parafii i z udziałem parafian. Informacje te będą również zawierały, krótki reportaż zdjęciowy, tym samym ukazując parafianom to, co dzieje się w naszej parafii ze szczególnym zwróceniem tego do osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w odbywających się uroczystościach.

Wiele starszych osób pewnie z chęcią zobaczy to, czego nie mogą zobaczyć na własne oczy uczestnicząc w uroczystościach odbywających się w naszym kościele, dlatego prośba do Was młodych - zadbajcie o swoich bliskich chorych dziadków, rodziców, znajomych i pokarzcie im od czasu do czasu naszą stronę parafialną.

Mamy nadzieję, że strona ta będzie mogła też być pomostem między parafianami pracującymi za granicą a parafią, w której zostawili swoje rodziny a sami wyjechali zapracować na ich utrzymanie.

Obecnie stronę redaguje ks. Jerzy Gawle, jednak w przyszłości liczymy na pomoc w redagowaniu strony przez chętnych parafian i wierzymy, że chętni się znajdą a strona będzie żywa i będzie docierała do wszystkich naszych parafian tym samym pogłębiając wieź rodziny parafialnej.