Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.


Poświęcenie pojazdów mechanicznych w Porębie Radlnej odbędzie się 4 maja o godz. 9.00
Uroczysta Msza Święta a po niej poświęcenie pojazdów mechanicznych odbędzie się 4 maja o godzinie 9.00 podczas nabożeństwa prosić będziemy  miłosiernego Boga o łaski i błogosławieństwo dla kierowców oraz wszystkich użytkowników dróg.
Ksiądz Proboszcz po zakończonej Mszy świętej uda się na parking, aby poświęcić pojazdy mechaniczne.
Modlitwa kierowcy


O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

W imię Ojca i Syna i Duch Świętego.

Amen