W tym roku w parafii Poręba Radlna mija 150 lat od powstania ochronki sióstr służebniczek NMP NP., zgromadzenia założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Przybyły one do Nowodworza, wioski w posiadłości ziemskiej rodziny Sanguszków w 1867 r. na zaproszenie księżnej Sanguszkowej. Otrzymały parcele i drewniany dom na ochronkę dla dzieci z okolicznych wsi. Na początku zajmowały się opieką nad dziećmi, pracą we włościach ziemskich.

Kilka pokoleń parafian z Poręby Radlnej uczęszczało do ochronki w Nowodworzu. W czasach PRL-u odbywała się tam również katechizacja dzieci i młodzieży szkolnej.

Obecnie ochronka prowadzi niepubliczne przedszkole, udostępnia kaplicę na sprawowanie co tydzień Mszy św., nabożeństw majowych i różańcowych.

W dniu 19 lutego br. pod przewodnictwem ks. bp seniora Władysława Bobowskiego siostry obchodziły Jubileusz obecności, posługi i modlitwy w naszej parafii. Prezentacja przygotowana przez obecnie pracujące siostry wprowadziła w uroczystą Mszę Świętą dziękczynną, podczas której dziękowano Bogu za fundacje na rzecz sióstr, za powołania zakonne (żeńskie) z parafii, za katolickie wychowanie dzieci uczęszczających do ochronki.

Pochodząca z parafii matka generalna zgromadzenia s. Beata Chwistek podziękowała wszystkim uczestnikom nabożeństwa dziękczynnego, zgromadzonym licznie siostrom, kapłanom rodakom, samorządowcom, rodzicom dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, parafianom oraz młodzieży ze szkoły podstawowej w Porębie Radlnej (absolwentom ochronki) za scenkę o bł. Edmundzie.

Uroczystość zakończyła się przyjęciem w Domu Ludowym w Radlnej.