Jak zawsze początek maja kojarzy się z majówką, wyjazdami, długim weekendem. Tym razem jednak pierwsze dni maja były bogate w wydarzenia przede wszystkim religijne. W naszej parafii trwało przygotowanie do wizytacji kanonicznej, udzielenia sakramentu bierzmowania oraz I Komunii Świętej. W tych dniach młodzież z klasy III Gimnazjum modliła się w nowennie do Ducha Świętego o godne i owocne dary, słuchając słowa Bożego, które głosił ks. Andrzej Liszka, diecezjalny moderator grupy modlitewnej O. Pio. Kościół jako wspólnota stanowi dom modlitwy i miłości, który należy ukochać i trwać w nim przez życie sakramentalne, toteż przed tymi wydarzeniami młodzież i dzieci z bliskimi przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania. Wizytacja kanoniczna parafii jest wymogiem przepisów kościelnych, które nakazują pasterzowi diecezji realizować obowiązek troski o duchowy i materialny wymiar swoich wiernych. Po wizytacji w Łękawce i Tarnowcu przyszła kolej na Porębę Radlną. Ks. Biskup Andrzej przybył do parafii w sobotę 5 maja rozpoczynając wizytację od spotkania z kapłanami pracującymi w parafii, kolejno udał się do Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, gdzie modlił się z pacjentami i udzielił im pasterskiego błogosławieństwa. Następnie odwiedził dom zakonny ss. Służebniczek mieszkających na terenie parafii, udał się też z wizytą do najstarszej mieszkanki Poręby Radlnej, p. Michaliny. Przed uroczystym powitaniem miało jeszcze spotkanie z rada parafialną, radą cmentarną i pracownikami kościelnymi. Specjalnym obrzędem został przywitany Biskup Ordynariusz w świątyni, a rodzice poprosili o udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania. Do tego sakramentu przystąpiło 21 osób. W niedzielę ks. Biskup w dalszym ciągu uczestniczył w spotkaniach z wiernymi: różami żywego różańca, Akcją Katolicką, Rycerstwem Niepokalanej, Liturgiczną Służbą Ołtarza, nadzwyczajnymi Szafarzami Eucharystii. Na koniec swojej wizyty odprawił uroczystą Msze Św. w intencji wszystkich parafian i udzielił pasterskiego błogosławieństwa małym dzieciom. Przed wyjazdem spotkał się z dziećmi, które tego dnia przyjęły I Komunię Świętą.